Adakah saya memerlukan visa kemasukan tunggal atau berganda ke Vietnam?

Posted by & filed under FAQ.

Adakah saya memerlukan visa kemasukan tunggal atau berganda ke Vietnam

Adakah saya memerlukan visa kemasukan tunggal atau berganda ke Vietnam

Visa Vietnam kemasukan berganda membenarkan anda masuk/keluar dan masuk semula ke Vietnam banyak kali dalam masa 1 bulan atau 3 bulan daripada tarikh permohonan kemasukan yang anda buat. Dan visa kemasukan tunggal membenarkan anda masuk dan keluar dari Vietnam 1 kali sahaja.

Setelah anda mendapatkan visa kemasukan berganda di lapangan terbang, anda boleh keluar dan masuk semula melalui mana-mana pelabuhan yang anda mahu dalam tempoh penginapan yang diberikan di visa anda.

Sebagai contoh, selepas anda mendapatkan visa kemasukan berganda bertempoh 3 bulan di lapangan terbang Vietnam, anda boleh keluar dari Vietnam melalui jalan raya ke Kemboja di pintu sempadan Moc Bai dan masuk semula ke Vietnam melalui jalan sungai dari Kemboja melalui Chau Doc dalam tempoh penginapan untuk 3 bulan yang diberikan seperti di visa anda. Walaubagaimanapun, visa kemasukan tunggal tidak membenarkan anda masuk semula ke Vietnam  setelah keluar dari Vietnam melainkan jika memohon untuk visa Vietnam yang baru.

Comments are closed.