Bolehkah saya memasuki Vietnam lambat atau sebelum tarikh kelulusan?

Posted by & filed under FAQ.

Bolehkah saya memasuki Vietnam lambat atau sebelum tarikh kelulusan?

Bolehkah saya memasuki Vietnam lambat atau sebelum tarikh kelulusan?

– Anda boleh memasuki Vietnam lambat beberapa hari tetapi tidak mungkin untuk memasuki Vietnam sebelum tarikh kemasukan diluluskan di surat kelulusan untuk memungut visa anda sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam.

– Visa tersebut akan sah secara automatik untuk 1 bulan bermula dari tarikh permohonankemasukan yang anda buat jika permintaan anda adalah visa 1 bulan dan anda boleh keluar dari Vietnam pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh 1 bulan.

– Anda boleh keluar dari Vietnam pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh 3 bulan bermula dari tarikh permohonan kemasukan yang anda buat jika permintaan anda adalah visa 3 bulan dan anda boleh keluar dari Vietnam pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh 3 bulan.

Comments are closed.