Permohonan visa Vietnam

Posted by & filed under FAQ.

Permohonan visa Vietnam

Permohonan visa Vietnam

Terdapat 2 cara  menghantarkan permohonan visa Vietnam untuk mendapatkan visa Vietnam.

Anda boleh menghantarkan permohonan visa Vietnam secara terus di kedutaan atau konsulat Vietnam untuk mendapatkan visa Vietnam anda jika anda ingin mendapatkan visa tersebut di tangan terlebih dahulu atau tidak memasuki Vietnam melalui lapangan terbang.

Atau anda boleh membuat permohonan visa Vietnam dalam talian dengan kami jika anda ingin mendapatkan suatu surat kelulusan untuk memungut visa sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam. Kami akan hantar untuk mendapatkan surat kelulusan daripada jabatan Imigresen Vietnam selepas menerima permohonan visa Vietnam anda.

Kami menguruskan surat kelulusan untuk memungut visa Vietnam anda sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam. Sila hubungi kedutaan atau konsulat Vietnam jika anda tidak memasuki Vietnam melalui lapangan terbang.

Kami selalunya akan membalas anda dalam masa 1 – 2 waktu perniagaan selepas menerima permintaan anda melalui emel. Sila emel kepada info@vietnamvisa.com.my  jika anda tidak menerima balasan dalam masa 2 jam perniagaan secara maksimum.

Comments are closed.