Peruntukan bagi bagasi

Posted by & filed under News on Visa.

Peruntukan bagi bagasi

Peruntukan bagi bagasi

Bagasi orang ramai yang berada dalam entri bermaksud barang-barang keperluan harian mereka untuk perjalanan, termasuk bagasi yang dibawa bersama, bagasi yang tidak dibawa bersama dan dihantar sebelum atau selepas perjalanan mereka.

Had masa untuk menerima bagasi orang ramai yang tidak dibawa bersama dalam entri tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari bermula dari tarikh bagasi sampai ke pintu sempadan.

Orang ramai yang ingin keluar atau masuk boleh mendepositkan bagasi mereka di gudang pintu sempadan kastam dan menuntut semula apabila mereka ingin masuk atau keluar. Had masa pendepositan tidak boleh melebihi 180 (seratus lapan puluh) hari daripada tarikh bagasi didepositkan di gudang kastam.

Dalam tempoh pendepositan bagasi, jika orang ramai  yang ingin keluar dan masuk membuat dokumen bertulis untuk meninggalkan bagasi pendepositan mereka, atau, jika, melebihi had masa bagasi yang didepositkan, mereka gagal untuk menuntutnya, ketua pintu sempadan kastam  sub-jabatan akan membubarkan untuk memusnahkan barangan tersebut mengikut peruntukan undang-undang dalam kes-kes di mana barangan tersebut berda dalam jangkamasa yang lama.

Peraturan-peraturan kastam untuk para pelancong masuk dan keluar Vietnam

Comments are closed.