Visa perjalanan Vietnam

Posted by & filed under FAQ.

Visa perjalanan Vietnam

Visa perjalanan Vietnam

Jika anda mahu melawat ke Vietnam tetapi tidak tahu  jenis visa yang manakah yang sesuai untuk anda? Jangan bimbang.

Anda adalah sedikit keliru dengan visa kemasukan tunggal dan kemasukan berganda untuk memasuki Vietnam? Anda keliru melawat ke Vietnam dengan visa perniagaan baik atau dengan visa pelancong adalah baik? Jangan bimbang, lihat dibawah :

Visa kemasukan berganda : membenarkan anda masuk/keluar dan masuk semula ke Vietnam banyak kali dalam masa 1 bulan atau 3 bulan daripada tarikh permohonan kemasukan yang anda buat. Dan visa kemasukan tunggal membenarkan anda masuk dan keluar Vietnam1 kali sahaja.

Anda mempunyai visa perniagaan tetapi hanya memasuki Vietnam sebagai pelancong, jangan takut, dengan visa perniagaan, anda boleh mengunjungi ke seluruh negera Vietnam tanpa sebarang masalah. Walaubagaimanapun, sila ingat untuk memohon visa perniagaan jika memasuki Vietnam untuk tujuan perniagaan. Sila emel kepada info@vietnamvisa.com.my jika anda akan memasuki Vietnam untuk tujuan perniagaan tetapi kami menguruskan surat kelulusan untuk tujuan melancong, sudah tentu kami tidak akan mengenakan caj untuk perubahan tersebut.

Sila emel kepada info@vietnamvisa.com.my untuk lebih informasi jika pengalaman kami di atas tidak memuaskan anda.

Comments are closed.