Visa Vietnam jenis A2

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis A2

Visa Vietnam jenis A2

Sebelum anda mengetahui apa itu visa Vietnam jenis A2 dan siapa yang boleh mendapatkan visa Vietnam jenis A2, sila ambil perhatian bahawa kami adalah ejen pelancongan dan menguruskan visa sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk jenis : C1, C2 atau B3 sahaja.

VisaVietnam jenis A2 hanya dikeluarkan untuk ahli pejabat perwakilan asing dan saudara-mara dan pembantu mereka. Pejabat anda di Vietnam perlu menghubungi imigresen Vietnam secara perseorangan untuk memohon visa Vietnam jenis A2 jika anda mahu.

Kami adalah ejen pelancongan di Vietnam dan boleh menguruskan visa Vietnam jenis C1, C2 dan B3 sahaja. Sila baca untuk mengetahui lebih selanjutnya untuk mengelakkan aduan mengapa kami menguruskan visa Vietnam jenis C1, C2 dan B3 tetapi anda memerlukan visa Vietnam jenis A2.

Sekali lagi, sila meminta pejabat perwakilan di Vietnam untuk menghubungi pejabat Imigresen Vietnam untuk memohon visa Vietnam jenis A2 jika anda adalah ahli pejabat perwakilan asing di Vietnam.

Comments are closed.