Visa Vietnam jenis A3

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis A3

Visa Vietnam jenis A3

Sebelum anda mengetahui apa itu visa Vietnam jenis A3 dan siapa yang boleh mendapatkan visa Vietnam jenis A3, sila ambil perhatian bahawa kami adalah ejen pelancongan dan menguruskan visa sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk jenis : C1, C2 atau B3 sahaja.

Visa Vietnam jenis A3 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan pejabat perwakilan asing atau melawat ahli-ahli pejabat perwakilan asing. Jika anda ingin mendapatkan visa Vietnam jenis A3, sila meminta perwakilan asing anda di Vietnam, yang anda bekerja dengan, untuk menghubungi secara perseorangan di pejabat Imigresen Vietnam untuk memohon visa Vietnam jenis A3.

Kami adalah ejen pelancongan di Vietnam, bukan pejabat perwakilan asing di Vietnam, oleh itu kami tidak dapat untuk memohon visa Vietnam jenis A3 atau melanjutkan/memperbaharui visa Vietnam jenis A3 anda seperti yang diminta.

Comments are closed.