Visa Vietnam jenis B1

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis B1

Visa Vietnam jenis B1

Sebelum anda mengetahui apa itu visa Vietnam jenis B1 dan siapa yang boleh mendapatkan visa Vietnam jenis B1, sila ambil perhatian bahawa kami adalah ejen pelancongan dan menguruskan visa sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk jenis : C1, C2 atau B3 sahaja.

Kami tidak dapat untuk menguruskan visa Vietnam jenis B1 atau melanjutkan / memperbaharui visa Vietnam jenis B1 disebabkan visa Vietnam B1 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan pejabat kerajaan Vietnam.

Visa Vietnam B1 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan Procuracy Tertinggi Rakyat, Mahkamah Rakyat Agung, Kementerian, badan-badan yang bersetaraf dengan menteri, badan-badan kerajaan, Jawatankuasa Rakyat wilayah dan bandar dibawah kuasa Pusat dan badan-badan pusat organisasi rakyat dan kesatuan.

Sila ambil perhatian bahawa kami hanya mengekstrak definasi untuk pengetahuan anda, tidak bermaksud kami boleh menguruskan visa Vietnam jenis B1. Tetapi sila hubungi kami jika anda memerlukan visa Vietnam jenis C1, C2 da B3.

Related Posts

Visa Vietnam jenis B2

Visa Vietnam jenis B2

On

Berdasarkan definasi visa Vietnam jenis B2 di bawah, anda harus bertanya orang-orang yang berprojek di… more →

Permohonan visa Vietnam

Permohonan visa Vietnam

On

Terdapat 2 cara  menghantarkan permohonan visa Vietnam untuk mendapatkan visa Vietnam. Anda boleh menghantarkan permohonan… more →

Comments are closed.