Visa Vietnam jenis B2

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis B2

Visa Vietnam jenis B2

Berdasarkan definasi visa Vietnam jenis B2 di bawah, anda harus bertanya orang-orang yang berprojek di Vietnam di mana anda bekerja untuk menghubungi dengan jabatan Imigresen Vietnam atau kedutaan/konsulat Vietnam untuk memohon visa Vietnam jenis B2 jika anda mahu.

Visa Vietnam jenis B2 dikeluarkan untuk seseorang yang memasuki Vietnam untuk melaksanakan projek-projek pelaburan, yang telah dilesenkan oleh badan-badan berwibawa Negeri.

Kami adalah ejen pelancongan dengan perkhidmatan visa Vietnam tetapi kita tidak melaksanakan projek pelaburan yang mana telah diberikan lesen oleh badan-badan berwibawa Negeri, oleh itu kami tidak dapat menguruskan visa Vietnam jenis B2. Tetapi sila hubungi kami jika anda memerlukan visa Vietnam jenis C1, C2 da B3.

Comments are closed.