Visa Vietnam jenis B4

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis B4

Visa Vietnam jenis B4

Visa Vietnam jenis B4 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan pejabat perwakilan, pejabat cawangan pertubuhan ekonomi atau budaya asing dan lain-lain organisasi khas asing dan pertubuhan bukan kerajaan yang berlokasi di Vietnam.

Berdasarkan definasi visa Vietnam jenis B4 di atas, jika anda ingin mendapatkan visa Vietnam jenis B4, anda harus menghubungi pejabat perwakilan, pejabat cawangan pertubuhan ekonomi atau budaya asing dan lain-lain organisasi khas asing dan pertubuhan bukan kerajaan yang berlokasi di Vietnam untuk bantuan mendapatkan visa Vietnam jenis B4.

Jika anda ingin memohon untuk mendapatkan surat kelulusan untuk memungut visa sewaktu ketibaan dengan kami (visa Vietnam jenis C1, C2 dan B3) sila hubungi kami melalui emel info@vietnamvisa.com.my.

Comments are closed.