Visa Vietnam jenis D

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis D

Visa Vietnam jenis D

Visa Vietnam jenis D dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam tanpa jemputan sesiapa, organisasi atau individu. Visa-visa yang ditanda D adalah sah untuk 15 hari, visa-visa yang lain adalah sah untuk 30 hari atau lebih daripadanya.

Visa Vietnam jenis D selalunya dikeluarkan sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk orang ramai yang memasuki Vietnam untuk situasi yang amat terdesak tetapi tidak mempunyai masa untuk pergi ke kedutaan / konsulat Vietnam untuk memohon visa.

Visa Vietnam jenis D adalah juga dikeluarkan oleh kedutaan / konsulat Vietnam untuk orang ramai yang ingin memasuki Vietnam tetapi tidak mempunyai jemputan sesiapa, organisasi atau individu di Vietnam.

Related Posts

Vietnam VOA

Vietnam VOA

On

Vietnam VOA ialah suatu istilah di mana beberapa orang merujuk kepada perkhidmatan “Vietnam visa on… more →

Konsulat visa Vietnam

Konsulat visa Vietnam

On

Anda harus menghubungi konsulat Vietnam secara terus dan secara perseorangan jika anda ingin mendapatkan visa… more →

Visa Vietnam jenis A1

Visa Vietnam jenis A1

On

Sebelum anda mengetahui apa itu visa Vietnam jenis A1 dan siapa yang boleh mendapatkan visa… more →

Comments are closed.