Visa Vietnam transit

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam transit

Visa Vietnam transit

Pada umumnya, visa Vietnam tidak diperlukan jika anda transit untuk beberapa jam di lapangan terbang Vietnam dan anda harus berada untuk transit disebabkan arahan oleh pegawai dilapangan terbang Vietnam.

Anda harus hubungi pegawai di lapangan terbang Vietnam dan terangkan kepada mereka untuk meminta bantuan bahawa transit anda adalah bukan penerbangan yang sama dan anda perlu keluar ke kawasan transit untuk bagasi anda.

Anda perlu memohon untuk visa Vietnam jika anda mempunyai cadangan untuk keluar dari lapangan terbang Vietnam untuk melawati Vietnam.

Sila emel kepada info@vietnamvisa.com.my untuk maklumat lebih lanjut tentang visa Vietnam.

Related Posts

Visa Vietnam jenis B3

Visa Vietnam jenis B3

On

Visa Vietnam jenis B3 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan perusahaan Vietnam… more →

Visa Vietnam jenis B4

Visa Vietnam jenis B4

On

Visa Vietnam jenis B4 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan pejabat perwakilan,… more →

Comments are closed.